Kontakt

Mielnicki Studio Architekci
ul. Montwiłła 6/10
71-601 Szczecin

tel. 531 47 93 66

e-mail: mielnickistudio@gmail.com
www.mielnickistudio.com