Obsługa inwestycji

Ważnym zakresem naszej działalności skierowanej do biznesu, inwestorów indywidualnych i instytucji jest także:


 • Formalno-prawna obsługa inwestycji budowlanych w urzędach
 • Rozwiązywanie problemów z zakresu prawa budowlanego 
 • Spełnianie wymagań administracji budowlanej i nadzoru budowlanego

w zakresie:
 • Legalizacje wszelkich typów samowoli budowlanych  
 • Programy Funkcjonalno-Użytkowe (PFU) dla inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
 • Odbiory po wykonawcze i techniczne
 • Pozwolenia na użytkowanie
 • Ekspertyzy techniczno-budowlane
 • Podział działek budowlanych i nieruchomości (przygotowanie pod sprzedaż i inwestycje)
 • Zmiany sposobu użytkowania na mieszkania, biura, usługi, gastronomię i inne
 • Pozwolenia na budowę (wraz z pełnobranżowymi projektami budowlanymi) i rozbiórkę
 • Obsługa formalno-prawna inwestycji budowlanych, w tym: sporządzanie wniosków do Decyzji urzędowych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do opinii konserwatorskich i innych wymaganych)
 • Analizy inwestycji budowlanych pod kątem wykonalności, opłacalności i kosztów 
 • Adaptacja poddaszy (strychów) w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych na mieszkania
 • Konsultacje, opinie i odstępstwa Ppoż, Sanepid i BHP
 • Inwentaryzacje architektoniczne i branżowe np. do zamiany, sprzedaży, przebudowy itd nieruchomości, inwentaryzacje odtworzeniowe
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Charakterystyki energetyczne budynków
 • ... inne wymagające wszelkiego typu projektów i uzgodnień budowlanych

Z naszego doświadczenia wynika, że naruszenie prawa budowlanego jest problemem poważnym, prowadzącym często do obciążenia Inwestora dotkliwą karą urzędową lub uniemożliwiającym obrót nieruchomością. Częste naruszenia prawa budowlanego dotyczą wykonanej nieprawidłowo zmiany kubatury budynku tj. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz zmianami wewnętrznymi w budynku czy wreszcie dotyczące przyłączy infrastruktury technicznej i dociepleń budynków i innych prac wymagających Decyzji o pozwoleniu na budowę lub objętych zgłoszeniem robót budowlanych. Problemy często wiążą się z nieświadomością Inwestorów na temat wymogów odbiorów po wykonawczych, przekazywaniem budynku lub jego części do użytkowania czy wymaganymi procedurami przy zmianie sposobu użytkowania.

Obiekty i zadania referencyjne związane z obługą inwestycji:

W trakcie ostatnich kilku lat rozwiązaliśmy z korzyścią dla Inwestorów, problemy (nierzadko grożące poważnymi konsekwencjami finansowymi) z zakresu prawa budowlanego dla inwestycji na terenie Szczecina i województwa Zachodniopomorskiego, takie jak:

 • legalizacja do uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowy dużego zakładu produkcyjnego wraz z częścią biurowa i budynkiem gospodarczym
 • zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń i zmiany konstrukcyjne w budynkach wielorodzinnych
 • projekty budowlane i studia wykonalności adaptacji poddaszy (strychów) w kamienicach na terenie Szczecina na mieszkania
 • odbiór po wykonawczy wraz z pozwoleniem na użytkowanie budynków magazynowych
 • zmiana sposobu użytkowania na lokale gastronomiczne
 • legalizacja i pozwolenie na użytkowanie wraz z inwentaryzacją zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • inwentaryzacje lokali mieszkalnych do zamiany/sprzedaży i celów archiwalnych
 • legalizacja nieprawidłowej rozbudowy budynków jednorodzinnych oraz rozbudowy stacji obsługi samochodów
 • przebudowy, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania na mieszkania poddasza w budynkach jednorodzinnych
 • zakończone powodzenie wystąpienie na rzecz wspólnoty mieszkaniowej o decyzję o warunkach zabudowy dla przebudowy elewacje budynku wraz z wymaganymi  konsultacjami z wojewódzkim konserwatorem zabytków
 • różnego rodzaju opinie dotyczące jakości wykonanych robót budowlanych oraz odstępstwa techniczno-budowlane
 • projekt termomodernizacji szpitala
 • podział działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną
 • legalizacja budynku jednorodzinnego mieszkalnego i budynku rekreacyjnego na terenie rodzinnych ogrodów działkowych
 • zamknięcie budowy/odbiór hali produkcyjnej zakupionej przez inwestora w trakcie budowy i jej rozbudowa o część biurową 


Zapraszamy Państwa do współpracy i kontaktu z nami. Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, przeanalizujemy sytuację i zaproponujemy najkorzystniejszą dla Państwa lub waszych klientów, formę rozwiązania problemów budowlanych i optymalną drogę realizacji zamierzeń inwestycyjnych.